Třídy

1. ročník - I.A

Mgr. Dana Antošková Více informací

1. ročník - I.B

Mgr. Jana Louková Více informací

2. ročník - II.

Mgr. Miroslava Fuksová Více informací

3. ročník - III. A

Mgr. Tomáš Hušek Více informací

3. ročník - III. B

Mgr. Marie Helichová Více informací

4. ročník - IV.

Mgr. Marie Marková, DiS. Více informací

5. ročník - V.

Mgr. Eva Komárková Více informací

6. ročník - VI.

Mgr. Ivana Zíková Více informací

7. ročník - VII.A

Bc. Petra Buriánková, DiS. Více informací

7. ročník - VII.B

Mgr. Halyna Stojková Více informací

8. ročník - VIII.

Mgr. Renata Kubínová Více informací

9. ročník - IX.

Ing. Irena Králová Více informací