Školská rada

Rada školy byla zřízena zastupitelstvem Obce Semčice podle zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 25.6. 2003.

V roce 2006 proběhly volby a Rada školy byla přetransformována dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon ) na Školskou radu.

V červnu 2018 proběhly podle zákona po třech letech volby.

Členové Školské rady při Masarykově základní škole a mateřské škole Semčice

  • Za Obec Semčice: pan Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
  • Za rodiče: paní Radka Paříková
  • Za Masarykovu základní školu a mateřskou školu Semčice: paní Mgr. Ivana Zíková