Školská rada

Rada školy byla zřízena zastupitelstvem Obce Semčice podle zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 25.6. 2003.

V roce 2006 proběhly volby a Rada školy byla přetransformována dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) na Školskou radu.

V dubnu 2022 proběhly podle zákona volby – kvůli Covidu v pozdějším termínu.

Členové Školské rady při Masarykově základní škole a mateřské škole Semčice

  • Za Obec Semčice: pan Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
  • Za rodiče: paní Eva Kováčová
  • Za Masarykovu základní školu a mateřskou školu Semčice: paní Mgr. Ivana Zíková