Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Informace o provozu škol od 12. dubna 2021

06.04.2021

Od 12. dubna se vrací do školy žáci 1. stupně ZŠ v rotační formě.

Od 12 dubna se budou prezenční výuky účastnit žáci 1., 2. a 3. ročníku. Ostatní pokračují v distanční formě výuky.

Od 19. dubna se  budou prezenční výuky účastnit žáci 4. a 5. ročníku. Ostatní distančně.

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testováni antigenními testy. Chirurgické roušky jsou pro žáky povinné.

Instruktážní video a informace k testování na školách: Testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Dopis pro rodiče - návrat - důležité!!!       Ošetřovné při rotační výuce

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 - důležité!!!

POSTUP PŘI ANTIGENNÍM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Doporučujeme pročíst si informace, které jsou na výše zmíněném webu. Předejdeme tak nedorozuměním.

Testování - leták pro žáky      Testování - leták pro rodiče

Informace o provozu MŠ od 12. dubna 2021

06.04.2021

V pondělí 12. dubna se vrací do MŠ děti předškolního věku, které mají docházku povinnou.

Děti budou v maximálně 15 členných skupinách.

Antigenní testování bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Rodiče mohou být přítomni při testování.

Další postup je totožný s postupem v ZŠ - viz výše.

Děti nemusí mít v MŠ roušky.

Dopis rodičům k návratu dětí do MŠ

Informace o provozu škol od 29. března

27.03.2021

Informace o provozu škol od 29. března 2021

Prodloužení opatření do 28.3.2021

19.03.2021

Informace k provozu škol od 23. března 2021

Zápis do I. třídy pro školní rok 2021/22

16.03.2021

Zápis do I. třídy ZŠ pro školní rok 2021/22 proběhne bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole pomocí aplikace Zápisy on-line na stránkách školy v termínu od 6. do 20. dubna

Jak postupovat při zápisu

Kritéria k přijetí jsou zveřejněna v záložce Dokumenty.

Zápis do I. třídy 21-22 - informace

ZápisyOnLine.cz: Předregistrace - Prihláška

Žádost o přijetí 21-22

Zápisní lístek

Žádost rodičů o odklad 21-22

Nerozhoduje pořadí přihlášení

Zápis do MŠ

10.03.2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat distanční formou pomocí aplikace Zápisy on line na stránkách školy v termínu od 4. do 14. května.

Kritéria přijetí do MŠ jsou zveřejněna v záložce Dokumenty.

Zápis do MŠ 21-22

ZápisyOnLine.cz: Předregistrace - Přihláška

Nerozhoduje pořadí přihlášení

Informace o přijímacím řízení 2021 na střední školy

09.03.2021

Změna v termínu - přijímací zkoušky posunuty na 3. a 4. května pro čtyřleté obory a pro víceletá gymnázia na  5. a 6. května

Informace pro školyJPZ 2021

Prodloužení času - přijímací zkoušky

Aktuality k přijímacímu řizení na SŠ a UO

Pro rodiče dětí z MŠ

03.03.2021

Cvičení pro lepší učení - rodiče 22. 3. 2021

Uzavření celé ZŠ a MŠ

27.02.2021

Vláda ČR uzavřela od 1. 3. 2021 na tři týdny provoz ZŠ a MŠ. Žáci 1. a 2. ročníku přechází na distanční výuku. Žáci ostatních ročníků pokračují v distanční výuce dle rozvrhu.

Krizové opatření vlády

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 27. února 

Informace z MŠMT - respirátory

23.02.2021

Informace pro školy a školská zařízení - respirátory