Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Provoz škol od 17.05.2021

11.05.2021

V pondělí 17. května bude zahájena plná výuka všech ročníků ZŠ.

Všichni žáci se budou účastnit výuky prezenčně ve škole. Rotační výuka je zrušena.

Rozvrh hodin je vyvěšen v Bakalářích i na webu školy u jednotlivých tříd.

Žáci budou testování 1x týdně - v pondělí nebo v první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

V platnosti zůstává ochrana nosu a úst ve škole. Při pobytu venku a při tělesné výchově (ta je možná jen venku) žáci ochranu mít nemusí.

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 17.5.

Pozor - výkopové práce v okolí školy

09.05.2021

Centrum obce (okolí školy) je uzavřeno. Prosíme rodiče, aby se nesnažili přijet co nejblíže ke škole, aby nedošlo k problémům. Žáci, kteří chodili do školy jsou o situaci informováni, těm, kteří přijdou 10.5., vysvětlete, prosím, nebezpečí, které souvisí s výkopovými pracemi.

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021-22

29.04.2021

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ 2021-22

Provoz škol od 3. 5. 2021

29.04.2021

Od pondělí 3. května se vrací do školy žáci 2. stupně ZŠ v rotační výuce. Žáci 1. stupně pokračují ve stávající docházce.

Od 3. května budou chodit žáci IV.A, IV. B, V., VI. a VIII. třídy. Ostatní distančně.

Od 10. května budou chodit žáci I., II., III., VII. a IX. třídy. Ostatní distančně.

Žáci budou testováni antigenními testy. První stupeň se bude testovat jen v pondělí, druhý stupeň v pondělí a ve čtvrtek.

Rozvrh hodin pro druhý stupeň ZŠ byl zaslán prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Do mateřské školy mohou chodit všechny děti bez testování a bez roušek.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - výuka

Zápis do MŠ

27.04.2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat distanční formou pomocí aplikace Zápisy on line na stránkách školy v termínu od 4. do 14. května.

Kritéria přijetí do MŠ jsou zveřejněna v záložce Dokumenty.

Zápis MŠ 2021-22

ZápisyOnLine.cz: Předregistrace - Přihláška

Žádost o přijetí do MŠ vyplnitelná

Postup při zápisu:

1. vyplňte online přihlášku - výše

2. vyplňte přihlášku, vytiskněte, podepište a doručte do školy spolu s kopií rodného listu - školní poštovní schránka v zalepené obálce a nadepsané ZÁPIS MŠ

3. kdo nemá možnost tisknout - přihlášky jsou vytištěné v šanonu u vchody do školy

Nerozhoduje pořadí přihlášení

Přijmeme učitele/učitelku na 1. stupeň ZŠ

26.04.2021

nástup k 26. srpnu 2021.

Informace o provozu škol od 12. dubna 2021

06.04.2021

Od 12. dubna se vrací do školy žáci 1. stupně ZŠ v rotační formě.

Od 12. a 26. dubna se budou prezenční výuky účastnit žáci 1., 2. a 3. ročníku. Ostatní pokračují v distanční formě výuky.

Od 19. dubna a 3. května se  budou prezenční výuky účastnit žáci 4. a 5. ročníku. Ostatní distančně.

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testováni antigenními testy. Chirurgické roušky jsou pro žáky povinné.

Instruktážní video a informace k testování na školách: Testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Dopis pro rodiče - návrat - důležité!!!       Ošetřovné při rotační výuce

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 - důležité!!!

POSTUP PŘI ANTIGENNÍM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Doporučujeme pročíst si informace, které jsou na výše zmíněném webu. Předejdeme tak nedorozuměním.

Testování - leták pro žáky      Testování - leták pro rodiče

Informace o provozu MŠ od 12. dubna 2021

06.04.2021

V pondělí 12. dubna se vrací do MŠ děti předškolního věku, které mají docházku povinnou.

Děti budou v maximálně 15 členných skupinách.

Antigenní testování bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Rodiče mohou být přítomni při testování.

Další postup je totožný s postupem v ZŠ - viz výše.

Děti nemusí mít v MŠ roušky.

Dopis rodičům k návratu dětí do MŠ

Informace o provozu škol od 29. března

27.03.2021

Informace o provozu škol od 29. března 2021

Prodloužení opatření do 28.3.2021

19.03.2021

Informace k provozu škol od 23. března 2021