Plán školního roku

ZŠ: BŘEZEN

1. - 3. 3.                           Jarní prázdniny

7., 14., 21., 28. 3.          Plavecký výcvikový kurz, II.AB., III.

17. 3.                                 Projekt VI.A – „Konflikty, pocity, já“, MMR

21. 3.                                Jeden svět na školách - projekce v kině Dobrovice, 80 Kč/žák, 6. - 8. ročník, pěšky

22.3.                                  Odznak všestrannosti OK MB - vybraní žáci 3., 4., 5., 7. ročníku

 

ZŠ: DUBEN

4., 11., 18.4.      Plavecký kurz II.AB, III.

6.4.                      Velikonoční prázdniny

7.4.                      Velký pátek - státní svátek

10.4.                    Velikonoční pondělí - státní svátek

12.4.                    Zápis do I. třídy ZŠ, 13 - 17 hod.

                            Hadi ČR - beseda s ukázkami, VI.AB

19.4.                    Čtvrtletní pedagogická rada

20.4.                    Rodičovské schůzky

21. 4.                    Projekt VI.B – „Konflikty, pocity, já“, MMR

27. 4.                    Fotografování tříd, 8,00 hod. začátek

ZŠ: KVĚTEN

1.5.     Státní svátek

8.5.     Státní svátek

9.5.   Třídní výlet: ZOO Liberec, II. AB

10.5.   Zápis do MŠ

11.5.    Dopravní hřiště MB, IV. třída

15.5. - 2.6.    Testování ČŠI žáků 9. ročníku

23.5.   Sférické kino - 1. stupeň, 100 Kč/žák

24.5.   Sférické kino - 2. stupeň, 100 Kč/žák

 

 

ZŠ: ČERVEN

05. - 09.06.      Londýn - Královské město na Temži, zájemci VII. - IX. třída

07. - 09.06.       Třídní výlet: Vítkovice v Krkonoších, V. třída

13.06.                Třídní výlet: Praha, IX. třída

21.06.               Klasifikační pedagogická rada

30.06.               Slavnostní zakončení školního roku, vydávání vysvědčení

MATEŘSKÁ ŠKOLA

LEDEN

17.01.    DIVADLO V MŠ „PRINC BAJAJA“, 70,- Kč

24.01.    VÝLET DOBROVICE autobusem „MOJE HRAČKY“, 30,- Kč, Berušky

26.01.    VÝLET DOBROVICE autobusem „MOJE HRAČKY“, 30,- Kč, Sluníčka

ÚNOR

02.02.    POHÁDKA V MŠ „O 12. MĚSÍČKÁCH“, 70,- Kč

14.02.    „KARNEVALOVÁ SHOW S ELSOU A OLAFEM“, cca 150 Kč

23.02.   DIVADLO V MŠ „ČERT A KÁČA“ 70,- Kč

BŘEZEN

21.03.    HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ „JÁ JSEM MUZIKANT“, 70,-Kč

DUBEN

12.04.    DIVADLO V MŠ „10 ČERNOUŠKŮ“, 70,- Kč

KVĚTEN

03.05.    DIVADLO V MŠ „BIRLIBÁN“, 70,-Kč

04.05.    NÁVŠTĚVA DRAVCŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ   cca 90 Kč dle počtu přihlášených dětí

10.05.   ZÁPIS DO MŠ 10 - 15,30

11.05.    FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

25.05.    HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ „O PTAČÍM SNĚMU“ 70,- Kč

ČERVEN

06.06.    VÝLET AUTOBUSEM DO ZÁMKU MNICHOVO HRADIŠTĚ VSTUP 180 Kč a AUTOBUS

22.06.    ZAHRADNÍ SLAVNOST S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ, CENA DLE POČTU DĚTÍ, cca 250,- Kč