Učitelé
Mgr. Jana Kočová

Mgr. Jana Kočová

ředitelka

Aprobace:M, Ch pro ZŠ a SŠ
Vyučuje: M, Ch

Mgr. Věra Forejtová

Mgr. Věra Forejtová

zástupkyně ředitelky

Aprobace:1.stupeň, AJ 2. stupeň
Vyučuje: AJ

Bc. Marie Marková

Bc. Marie Marková

třídní učitelka IV. třídy

Aprobace:Specializace v pedagogice
Vyučuje: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Dana Antošková

Mgr. Dana Antošková

třídní učitelka II. třídy

Aprobace:1. stupeň ZŠ
Vyučuje: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Eva Komárková

Mgr. Eva Komárková

třídní učitelka III. třídy, logopedický asistent, výchovná poradkyně

Aprobace:1. stupeň ZŠ speciální pedagogika
Vyučuje: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Marie Helichová

Mgr. Marie Helichová

třídní učitelka I.B třídy

Aprobace:1. stupeň ZŠ
Vyučuje: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Miroslava Fuksová

Mgr. Miroslava Fuksová

třídní učitelka V.A třídy

Aprobace:1. stupeň ZŠ
Vyučuje: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Jiří Smutný

Mgr. Jiří Smutný

učitel 1. stupeň ZŠ

Aprobace:1. stupeň ZŠ speciální pedagogika
Vyučuje: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Tomáš Hušek

Mgr. Tomáš Hušek

třídní učitel I.A třídy

Aprobace:1. stupeň ZŠ
Vyučuje: 1. stupeň ZŠ

Ing. Irena Králová

Ing. Irena Králová

třídní učitelka VII. třídy

Aprobace:Př, PČ
Vyučuje: Př, F, PČ, VZ, HV

Mgr. Ivana Zíková

Mgr. Ivana Zíková

třídní učitelka VIII. třídy, kariérová poradkyně

Aprobace:RJ, VV
Vyučuje: ČJ, RJ, VV, VP, FG, HV

Mgr. Iveta Jiráková

Mgr. Iveta Jiráková

třídní učitelka IX. třídy

Aprobace:D, VO
Vyučuje: D, Z, VO, NJ, AJ

Mgr. Renata Kubínová

Mgr. Renata Kubínová

třídní učitelka VI. třídy, preventista

Aprobace:ČJ, VO
Vyučuje: Čj, SČ, VO, D

Ing. Simona Mařanová

Ing. Simona Mařanová

učitelka 2. stupeň ZŠ

Aprobace:ČZU
Vyučuje: M, I, HV

Mgr. Igor Steger

Mgr. Igor Steger

učitel 2. stupeň ZŠ

Aprobace:1. stupeň, TV
Vyučuje: AJ, TV

Iveta Horáčková

Iveta Horáčková

asistentka pedagoga

Václava Reinbergrová

Václava Reinbergrová

asistentka pedagoga

Jana Kotanová

Jana Kotanová

asistentka pedagoga

Dana Hlubučková

Dana Hlubučková

asistentka pedagoga