Vzdělávací program

Od 3. 9. 2007 začalo na naší škole vzdělávání podle nového vzdělávacího programu Číst, učit se, růst…

Program je průběžně aktualizován dle platné legislativy.

Priority školního vzdělávacího programu:

  • vybavit děti znalostmi a dovednostmi pro běžný život
  • naučit děti komunikovat mezi sebou
  • naučit děti samostatnosti a zodpovědnosti za své činy
  • rozvíjet v dětech zájem o další vzdělávání
  • vést děti k toleranci k odlišnostem

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve vestibulu školy.