Výchovný poradce

Mgr. Eva Komárková

telefon: 736 438 097
e-mail: evickakomarkova@seznam.cz

Informace výchovného poradce pro žáky a jejich zákonné zástupce:

  • Při výukových či jiných obtížích objednává dítě do školského poradenského zařízení (ŠPZ) škola nebo zákonný zástupce. Výsledkem vyšetření v ŠPZ je Doporučení ŠPZ, na jehož základě škola s dítětem pracuje. Doporučení dostává škola elektronicky datovou schránkou. ŠPZ může doporučit vzdělávat žáka podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
  • Každé pololetí jsou zákonní zástupci seznámeni prostřednictvím hodnocení s plněním cílů stanovených v IVP.

Konzultační hodiny VP: kdykoli po předchozí domluvě (e-mail, mobil - volejte prosím po 12.00)